Õpiobjekt “Metalli voolimine”

Materjal on valminud BeSt programmi toel

 peapilt

 

Andry Kikkull Tallinna Ülikool 2010

Veebileht loodud keskkonnas WordPress

BeSt koduleht

Rubriigid: Uncategorized | Lisa kommentaar

Eesmärgid

  • Tutvustada      fooliumplekki, kui head ehistööde valmistamise materjali.
  • Anda      ülevaade plekivoolimise töövahenditest ja tarvikutes ning nende      kasutamisest.
  • Võimaldada      iseseisvalt õppida ja katsetada plekivoolimist – üliõpilasel, töö- ja      tehnoloogiaõpetajal kui ka asjahuvilisel.

Eeltingimused

Õpiobjekti kasutamiseks ja plekivoolimise praktiliseks läbiviimiseks on oluline mõningate käsitöövahendite ja töökoha olemasolu. Eelnevad teadmised ja oskused ehistöövallas tulevad kasuks, kuid pole kohustuslikud.

Õpiväljundid

Õpilane:

  • teab plekivoolimise tehnikaid ja oskab neid rakendada;
  • oskab valida ja käsitseda plekkfooliummaterjali ning selle töötlemiseks vajalikke tööriistu;
  • omab hoiakut kasutada säästlikult materjale;
  • oskab tunnetada fooliummaterjali ja sellega töötamist.

Teoreetilise materjali läbitöötamiseks kulub õppijal umbes kaheksa tundi.

Rubriigid: Uncategorized | Lisa kommentaar